Ledarskap som leder till handling och utveckling

PsykodramaAkademin bjuder för sjunde året in till en kursvecka i midsommartid, en tid för reflektion och växt under årets ljusaste vecka! I år sätter kursen fokus på varför visdom och inre stillhet är bärande kvalitéer för ett hållbart ledarskap. Den tid vi har framför oss kommer att ställa nya unika krav på ledaren. Förändringstakten är hög, kraven oupphörligt många. Som ledare har vi att balansera krav från olika håll och göra det utan att vi själva går sönder.

Vi behöver bli ledare som är förankrade i vår egen inre källa av livsglädje och
medmänsklighet. Karl-Erik Eldris har myntat begreppet Nuflödet om det nu i vilket dåtid och framtid möts. Här kan vi få kontakt med det djupaste inom oss som rymmer skapande, kunskap och mognad. Genom att också undersöka de nätverk av relationer som vi tillhör, erövras den kraft som behövs för att må bra och bevara hälsan. Perspektivbyten gör det möjligt att se det vi tidigare inte sett och förstå det vi inte förstått. Därigenom skapas möjligheter till nya konstruktiva möten. Jacob Levi Moreno (1889-1974) menade att det goda samhället främjar inkludering, förmågan att se den andre samt en ständig strävan efter äkta möten mellan människor. Ett sådant samhälle inrymmer oss alla och gör kreativa processer möjliga. Under kursveckan använder vi scenen där kursdeltagarna får tillfälle att undersöka olika erfarenheter. Allt i en trygg miljö. Vi kommer att arbeta utifrån J.LMorenos handlingsorienterade metoder där rollbytet och dialogen är centrala i de gestaltningar vi gör. Målsättningen är att deltagarna efter kursen går ut i sommaren med en fördjupad förståelse för hur vi som ledare kan bidra till att goda relationer skapas och upprätthålls både mellan individer, inom arbetsgrupper och på arbetsplatser. Ledarskap handlar inte om position utan om vilket inflytande du har. Hur du gör kan avgöra vad som leder till handling och utveckling.

Kursledare:

Monica Westberg 0706 58 18 75

Christina Heimdahl 0702 347406 

 

Plats: Andholmen, Råneå.
 

Möjlighet till övernattning finns
Pris: 6.800 kr + moms. Avgift för kost och ev. logi tillkommer
Plusgiro 441 37 96-6     Orgnr: 812800-7633


Om kursledarna:
Monica Westberg är en av Nordens mest erfarna Psykodramatiker, utbildad av Zerka T.  Moreno. Monica har använt Morenos filosofi och metoder både inom näringsliv och offentlig sektor. Hennes arbete resulterade i utbildningar i Sverige och Norge genom grundandet av PsykodramaAkademin samt Norsk Psykodramaskole. Monica medverkade också till bildandet av Fepto- Federation of European Psychodrama Training Organisation.

Christina Heimdahl är utbildad vid PsykodramaAkademin och arbetar idag med grupp- och ledarutveckling inom näringsliv och offentlig förvaltning. Som programkoordinator för
Magisterutbildningen i Pedagogiskt ledarskap vid Luleå tekniska universitet förde hon in
processtänkande i ledarskapsutbildningar på högskolenivå på ett nydanande sätt.

  • Facebook - Vit Circle

Dela med dina vänner:

© 2018  Stiftelsen Psykodramaakademin - Prästgårdsgatan 7,  531 34 Lidköping - Telefon0046-706 581 875 - Kontakta oss