Monica Westberg är en av Nordens mest erfarna Psykodramatiker, utbildad av Zerka T. Moreno. Monica använder Morenos filosofi och metoder både inom näringsliv och offentlig sektor. Hennes arbete har resulterat i utbildningar i Sverige och Norge genom grundandet av PskodramaAkademin samt Norsk Psykodramaskole.

Monica medverkade till bildandet av Fepto- Federation of European Psychdrama Training Organisation och ingår nu i dess forskningsgrupp.

Monica Westberg
Gunnel Carlsson

Gunnel Carlsson har erfarenhet som sjukskötersoch ledare inom hälso-och sjukvård.

Gunnel har under många år arbetat som univ. adjunkt vid institutionen för folkhälso-och vårdvetenskap. Sociodrama/psykodrama/psykometri har varit en integrerad del i det kliniska och pedagogiska arbetet. I vård och omsorgsarbetet, som samtalsledare, handledare och utbildare, har det psyko- och socio dramatiskta förhållningssättet, filosofin och etiken varit vägledande i såväl grupper som i enskilda kontakter.

  • Facebook - Vit Circle

Dela med dina vänner:

© 2018  Stiftelsen Psykodramaakademin - Prästgårdsgatan 7,  531 34 Lidköping - Telefon0046-706 581 875 - Kontakta oss